Service

Vi har specialiserat oss på högtryckssvetsning, industrirör och olika krävande installationer. Vi utför även service- och underhållsarbeten för olika produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller även projektplanering enligt kundens planer, krav och önskemål. Det kan omfatta hela projektet eller olika delområden av det, bl.a. arbetsledning, övervakning eller tolkning (ryska, svenska, engelska).

 • hitsaus

  Svetsning

  Vi utför krävande svets- och installationsarbeten för industrin. Som svetsmetoder använder vi de standardenliga klasserna 141, 111, 111/141, 135, 136, som gäller för svetsning av tryckrör (PED). Vi svetsar alla traditionella material: svart, rostfri/syrafast, varmhållfast och aluminium. Vi svetsar även specialmaterial t.ex. 10Cr, 13Cr, X10, X20, TP310, TP347.

 • asennus_purkutyot

  Installationsarbeten

  Vi utför anordnings-, stålkonstruktions- och rörinstallationer, men särskilt bra är vi på krävande och utmanande projekt.  Vi satsar särskilt på arbetets kvalitet, projektets flyt samt prydlighet och på att beakta miljön. Via oss kan även material från demonteringsprojekt återvinnas.

 • valmistus

  Tillverkning

  Vi tillverkar högtrycks- och processrör samt stålkonstruktioner: Bärande balkar och pelare, stödkonstruktioner för sanerings- och nybyggnadsobjekt, plåtarbeten och tunnplåtskonstruktioner, hisschakt, spiraltrappor, balkonger osv. Vi tillverkar även tankar och tryckkärl i storleksklassen 0,5‒20 000 m³ och till 60 bar i tryckklassen. Vi tillverkar rostfria och syrafasta rör (t.ex. DIN 11850) för livsmedelsindustrin.

 • projektin_suunnittelu_valvonta

  Proketplanering och -övervakning

  Vi erbjuder projektplanering och -övervakning enligt kundens planer, krav och önskemål. Det kan omfatta hela projektet som en nyckelfärdig tjänst eller olika delområden av det, bl.a. arbetsledning, övervakning eller tolkning (ryska, svenska, engelska). Under projektets gång utför vi systematiskt NDT-kontroller samt hållfasthetsberäkningar. Omfattningen av övervakningen av projektet kommer vi överens om med beställarna enligt deras behov.