Kvalitet och miljö

Vårt företag vill i all verksamhet även beakta kvalitets- och miljöfrågor. Kvalitets- och miljöarbetet grundar sig på kunskaperna, färdigheterna och engagemanget hos alla anställda.

Vi tillämpar företagets egna verksamhets- och arbetsplaner angående kvaliteten, miljön och arbetssäkerheten, som används för att kartlägga eventuellt skadliga risker och miljökonsekvenser.

Servicelösningarna som vi levererar håller alltid rätt kvalitet som uppfyller och överträffar kundernas förväntningar. Företagets egen kvalitetsplan ger oss möjlighet att garantera rätt kvalitet och skapa mervärde för kunden. Vi satsar kontinuerligt på att förbättra kvalitets- och miljöaspekterna. Alla våra anställda är utbildade och motiverade att utföra sitt arbete på ett ansvarsfullt sätt med avseende på arbetssäkerheten och miljön.