• Svetsning

  Vi utför krävande svets- och installationsarbeten för industrin. Som svetsmetoder använder vi de standardenliga klasserna 141, 111, 111/141, 135, 136, som gäller för svetsning av tryckrör (PED). Vi svetsar alla traditionella material: svart, rostfri/syrafast, varmhållfast och aluminium. Vi svetsar även specialmaterial t.ex. 10Cr, 13Cr, X10, X20, TP310, TP347.

 • Installationsarbeten

  Vi utför anordnings-, stålkonstruktions- och rörinstallationer, men särskilt bra är vi på krävande och utmanande projekt.  Vi satsar särskilt på arbetets kvalitet, projektets flyt samt prydlighet och på att beakta miljön. Via oss kan även material från demonteringsprojekt återvinnas.

 • Tillverkning

  Vi tillverkar högtrycks- och processrör samt stålkonstruktioner: Bärande balkar och pelare, stödkonstruktioner för sanerings- och nybyggnadsobjekt, plåtarbeten och tunnplåtskonstruktioner, hisschakt, spiraltrappor, balkonger osv. Vi tillverkar även tankar och tryckkärl i storleksklassen 0,5‒20 000 m³ och till 60 bar i tryckklassen. Vi tillverkar rostfria och syrafasta rör (t.ex. DIN 11850) för livsmedelsindustrin.

 • Proketplanering och -övervakning

  Vi erbjuder projektplanering och -övervakning enligt kundens planer, krav och önskemål. Det kan omfatta hela projektet som en nyckelfärdig tjänst eller olika delområden av det, bl.a. arbetsledning, övervakning eller tolkning (ryska, svenska, engelska). Under projektets gång utför vi systematiskt NDT-kontroller samt hållfasthetsberäkningar. Omfattningen av övervakningen av projektet kommer vi överens om med beställarna enligt deras behov.

 • Svetsning
 • Installationsarbeten
 • Tillverkning
 • Proketplanering och -övervakning

Hemax Welding

Hemax Welding erbjuder sina tjänster med heltäckande och mångsidigt kunnande på olika delområden inom metall- och processindustrin. Vi skiljer oss från konkurrenterna genom vår gedigna yrkeskunnighet av hög kvalitet. Våra anställda är branschens bästa experter som bidrar till kundernas framgång.

Read more

Våra yrkeskunniga svetsare och montörer med flera årtionden lång erfarenhet garanterar att arbetet görs väl och att projekten lyckas inom den utsatta tidsplanen och i enlighet med kundens planer, krav och önskemål. Vårt företag är känt inom branschen för våra yrkeskunniga medarbetare, vars förtjänst det är att vi vuxit till en internationell partner.

Hide

Referenser › Mera referenser

Contact