Laatu ja ympäristö

Laatu- ja ympäristöasiat huomioidaan kaikessa toiminnassamme. Työn laatu ja ympäristön huomioon ottaminen perustuu jokaisen työntekijän ajanmukaiseen tietoon, taitoon, motivaatioon ja sitoutumiseen. Näitä osa-alueita pyrimme kehittämään ja tehostamaan säännöllisesti.

Meillä on käytössämme yrityksen omat laatu, ympäristö- ja työturvallisuuden toiminta- ja työsuunnitelmat, joilla kartoitetaan mahdollisesti haitalliset riskit ja minimoidaan ympäristövaikutukset ja tähdätään toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Toimitamme aina palveluratkaisuja erinomaisella laadulla, joka täyttää ja useimmiten ylittää asiakkaidemme odotukset. Yrityksen omalla toimintasuunnitelmalla ja valvonnalla varmistamme palvelujemme erinomaisen laadun ja luomme samalla lisäarvoa myös meidän asiakkaillemme.

Panostamme jatkuvaan laatu- ja ympäristöasioiden kehittämiseen. Kaikki työntekijämme ovat koulutettuja ja motivoituneita tekemään työnsä työturvallisuuden ja  ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.